Pravilnik

PRAVILA KORIŠTENJA  ROĐENDAONICE ECI – PECI

Članak 1.
Rođendaonica ECI – PECI  (u daljnjem tekstu: Rođendaonica) namjenjena je uveseljavanju djece, stvaranju sreće, radosti i veselja kod svih malenih koji će koristiti Rođendaonicu kroz igru i razonodu.
U toj igri slobodni smo stvoriti ova Pravila korištenja Rođendaonice kako bi svi zajedno uživali u njenom korištenju (u daljnjem tekstu: Pravila).
Članak 2.
Slavljenik, kao i djeca koja su pozvana na slavlje (u daljnem tekstu: Djeca), imaju pravo ući u prostore Rođendaonice 5 minuta prije službenog, individualno dogovorenog vremena korištenja Rođendaonice.
Ispred ulaznih vrata Rođendaonice nalazi se veliki ormar u kojem djeca ostavljaju svoje cipele i tenisice te u Rođendaonicu ulaze u čarapama ili vlastitim papučama, kako bi unutarnji prostor Rođendaonice ostao čist i time higijenski prihvatljiv za korištenje Rođendaonice.
Djeca ulaze u Rođendaonicu bez svojih privatnih igračaka, lančića, prstena te bez bilo kakvih stvari koje bi mogle ugroziti zdravlje ili nanijeti bilo kakvu štetu ostaloj Djeci ili Rođendaonici.
Članak 3.
Djecu dovode na proslavu rođendana te dolaze po njih roditelji ili osobe koje roditelji za to ovlaste.
Prilikom dovođenja Djece na proslavu, roditelji ili osobe ovlaštene od roditelja potpisuju Listu s popisom Djece koja, između ostalog, sadrži telefonski broj mobitela roditelja ili osobe ovlaštene od roditelja, njegovu Izjavu o tome da je upoznat sa sadržajem ovih Pravila te da je suglasan sa svim odredbama tih Pravila, Izjavu o tome da li Dijete boluje od neke bolesti ili je podložno nekim alergijama zbog kojih mu boravak u Rođendaonici a posebno u korištenju bazena Rođendaonice može stvoriti opasnost po njegovo zdravlje, te da li je dijetetu tijekom boravka u Rođendaonici potrebno dati neki lijek kojeg će u tom slučaju dati djelatnicima Rođendaonice zajedno s uputom o korištenju tog lijeka.
Lista sadrži i suglasnost roditelja, ili osobe ovlaštene od roditelja, za objavu foto ili video materijala s proslave rođendana u promiđbene svrhe Rođendaonice, osim u slučaju izričite zabrane roditelja, kao i suglasnost za podmirenje sve materijalne i/ili nematerijalne štete koju počini Dijete.
Na jednoj proslavi Rođendana smije sudjelovati najviše 25-toro djece.
Članak 4.
Tijekom trajanja rođendanskog slavlja, u prostorima Rođendaonice smiju se nalaziti Djeca i djelatnici Rođendaonice, a kod Baby paketa i roditelji Djece.
Tijekom trajanja rođendana po paketu Pool Party, uz djelatnike rođendaonice osigurana je nazočnost osobe s važećom licencom za spasioca.
Članak 5.
Ako pojedino dijete svojim ponašanjem ugrožava neometano odvijanje rođendana, djelatnici Rođendaonice imaju pravo isključiti to dijete iz daljnjeg sudjelovanja u proslavi rođendana, zbog čega će odmah pozvati  roditelja da dođe preuzeti to dijete. Do njegova dolaska dijete će i dalje biti pod pažnjom djelatnika Rođendaonice.
Procjenu o tome da li pojedino dijete svojim ponašanjem ugrožava neometano odvijanje rođendana donose nazočni djelatnici Rođendaonice po svojoj diskrecijskoj procjeni.
Članak 6.
Za eventualno počinjenu materijalnu štetu nad imovinom Rođendaonice odgovornost snose roditelji  djeteta koje je tu štetu počinilo.
Za eventualno počinjenu nematerijalnu štetu, posebice za eventualno nanošenje ozljede drugoj djeci, odgovornost snose roditelji djeteta koje je tu štetu počinilo.
Reklamacije za eventualno zagubljene stvari roditelj djeteta, ili osoba ovlaštena od roditelja, mora podnijeti odmah prilikom preuzimanja djeteta, u protivnom je sam odgovoran za tako izgubljenu stvar.
Članak 7.
Akontacija za proslave rođendana iznosi 200,00 kn, koja se plaća najmanje 15 dana prije održavanja rođendana. Ranije dogovorene i plaćenom akontacijom potvrđene termine, uz potpuni povratak akontacije, moguće je otkazati najkasnije 7 dana prije termina proslave.
Članak 8.
Rođendaonica ECI-PECI u svakom trenutku ima pravo mijenjati pravila korištenja rođendaonice, kao i sadržaj i cjenu rođendanskih paketa.
Čitanjem ovih pravila smatra se da su korisnici (roditelji slavljenika, slavljenik i njegovi uzvanici) upoznati s ovim pravilnikom te da se s istim slažu i da će se pridržavati njegovih odredbi
Ova Pravila donesena su s danom 05. studenoga 2017. godine te su izvješena na ulaznim vratima Rođendaonice kao i na web stranici Rođendaonice.
Svaka evenutalna izmjena ili dopuna ovih Pravila bit će javno objavljena na ulaznim vratima Rođendaonice te na web stranici Rođendaonice te će se primjenjivati u roku od 3 dana od dana takve objave.
Za sva dodatna pitanja, ideje, pritužbe ili pohvale stojimo Vam na raspolaganju.
U Zagrebu, 05. studenoga 2017. godine.
Za vlasnika Rođendaonice – direktor: Ivana Župić
Pratite nas

Plaćanje
Mogućnost plaćanja gotovinom i karticama.
Kontakt

Rođendaonica ECI-PECI
Lea Gabriela d.o.o.
OIB: 39488008462
Direktorica Ivana Župić
Temeljni kapital: 40.000,00 kuna

Karažnik 34
10090 Zagreb

Mobitel: 091/535-8809
E-mail: info@eci-peci.hr